Karolina se narodila ve městě Wałcz, které se původně jmenovalo Deutsch Krone. Otázka, jak se Pomořansko stalo součástí Polska ji proto provázela od dětství. Když poslouchala příběhy svých prarodičů, uvědomila si, že přítomnost bývalých německých obyvatel je v regionu stále cítit a je nutné se jí zabývat také odborně.

Jako vystudovaná etnografka zkoumala Karolina různé regiony střední Evropy, ze kterých byli vyhnáni němečtí obyvatelé. Jako studentka se věnovala pohraničí bývalého Východního Pruska a v disertaci se věnovala pohraničí česko- německému.

V projektu Spectral Recycling konečně může uskutečnit svůj sen- dělat terénní výzkum v Pomořansku a  zkoumat přízraky svého rodného regionu.

Ve volném času ráda luští křížovky v The New York Times a čte staré polské romány pro mládež.