Michal pochází z Vysokých Tater a vždy se zajímal o multikulturní dědictví svého rodného města Kežmarku. Vystudoval bilingvní německé gymnázium v Popradě, které  je pozůstatkem mnohonárodností historie tohoto regionu. Po přestěhování do Německa  studoval historii a v současnosti dokončuje na univerzitách v Ústí nad Labem a Augsburgu disertaci o česko- německých dětech v poválečném Československu. V jeho odhodlání dokumentovat osudy dětí narozených v důsledku války se zrcadlí jeho obecný zájem o lidské příběhy.  Michal se zároveň věnuje práci se širší (neakademickou) veřejností například prostřednictvím výstav nebo divadelních představení. Ve volném čase rád objevuje nové věci- přírodu, historická města ale i opuštěné průmyslové areály. Michal je také vásnivým fotografem.