Karina sa narodila a vyrastala v Liberci/Reichenberg v severných Čechách. Odmalička rada skúmala povaly a pivnice v susedstve s pozostatkami nemeckej minulosti. Vtedy ešte netušila, že aj toto môže byť skutočná práca.

Cesta k jej pozícii v projekte SpectralRecycling viedla cez štúdium histórie a sociológie na Masarykovej univerzite v Brne, kde študovala nielen multikultúrnu minulosť strednej Európy, ale aj spôsoby, ako si túto minulosť pripomíname.

Pracovala vo viacerých výskumných inštitúciách (Ústav pre štúdium totalitných režimov, Karlovu univerzitu, STEM, Multikultúrne centrum) na projektoch o rómskej histórii, česko-nemeckých vzťahoch a dejinách migrácie. V projekte SpectralRecycling robí výskum v Českej republike spolu s Karolinou a na Slovensku spolu s Michalom.

Ako každý z Liberca je zanietená bežkyňa na lyžiach.