Michal pochádza z horskej oblasti Vysokých Tatier. Vždy sa zaujímal o multikultúrne dedičstvo svojho rodného Kežmarku. Vyštudoval nemeckú bilingválnu sekciu gymnázia v Poprade, ktorá je pozostatkom mnohonárodnostnej histórie krajiny. Po presťahovaní sa do Nemecka študoval históriu, v ktorej v súčasnosti dokončuje doktorát o česko-nemeckých deťoch v povojnovom Československu na univerzitách v Ústí nad Labem a Augsburgu. Michalov záujem o ľudí sa odzrkadľuje v jeho odhodlaní dokumentovať príbehy detí narodených v dôsledku vojny. Zároveň sa Michal venuje aj práci so širšou (neakademickou) verejnosťou, napríklad prostredníctvom výstavy alebo divadla. Vo voľnom čase rád objavuje nové veci – prírodu, historické mestá, ale aj opustené priemyselné areály. Michal je taktiež vášnivým fotografom.