W sierpniu Michał Korhel rozpoczął kwerendę archiwalną na Słowacji. Odwiedził Słowackie Archiwum Narodowe, gdzie znalazł cenne informacje na temat procesów migracyjnych po II wojnie światowej na terytorium Słowacji oraz konfiskaty mienia niemieckiego.