NADCHODZĄCE WYDARZENIA

1.01.2024 Karolina Ćwiek-Rogalska, Karina Hoření, Michal Korhel, prezentacja na seminarium Zakładu  Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, więcej informacji wkrótce


Wydarzenia wewnętrzne

26-28.09.2022

pierwsze spotkanie Zespołu na żywo (więcej informacji tutaj)

7.12.2022

seminarium Realities of Things in the Post-conflict Space: The Role of Objects in the Creation the Imagined Worlds of Wrocław and Szczecin z Anną Kurpiel (Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta, Uniwersytet Wrocławski) i Katarzyną Maniak (Uniwersytet Jagielloński)

4.04.2023

seminarium Lubusz Wine as a cultural, social, and material object s dr hab. Ewą Kopczyńską, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

30.04.-3.05.2023

drugie spotkanie Zespołu na żywo (więcej informacji tutaj)

25.05.2023

seminarium Josef Scheybal, hlavní osobnost záchrany movitých památek z konfiskovaných německých domácnosti z Kristiną Uhlíkovą (Instytut Historii Sztuki, Czeska Akademia Nauk); więcej informacji tutaj

26.09.2023

Mŕtví nespievajú, reżyser: Andrej Lettrich – dyskusja

9.10. 2023

seminarium powitalne (wydarzenie wewnętrzne)

16.10. 2023

seminarium Plunder Menachema Kaisera – dyskusja (wydarzenie wewnętrzne)


Wystąpienia publiczne, warsztaty, wywiady itp.

Michal Korhel, prezentacja: “Geisterlandschaften? Deutsche Spuren in der Kulturlandschaft Ostmitteleuropas”, Aleksander-Brückner-Zentrum für Polenstudien, Halle, Niemcy (informacja o wydarzeniu tutaj)

Karina Hoření, dyskusja – historia wielokultorowej Pragi i historie niemieckojęzycznych kobiet, (w języku czeskim), link do YouTube tutaj

Karolina Ćwiek-Rogalska, wykład pt. „O tym, jak rzeczy zmieniają się w duchy. Przesiedlenia i powstawanie nowych kultur w Europie Środkowej” + dyskusja, Narodowe Centrum Nauki i Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, link do nagrania tutaj

Karolina Ćwiek-Rogalska, Duchy w hutach szkła i uzdrowiskach. Antropologia krajobrazu na czeskim pohraničí, wykład otwarty, Podróże z Antropologią, Pracownia Etnograficzna, więcej informacji tutaj

Karolina Ćwiek-Rogalska, Wywiad dla Narodowego Centrum Nauki, linki: Apple podcast tutaj, Google podcast tutaj

Karolina Ćwiek-Rogalska, wywiad dla Radia Kraków, link tutaj

Michal Korhel, wywiad dla słowackiego radia Rádio Regina, link do wywiadu po słowacku tutaj

Karolina Ćwiek-Rogalska, debata Przedmioty jako wehikuły czasu, Literacki Sopot, szczegóły tutaj

Karolina Ćwiek-Rogalska, wykład Sympathy for the Unfamiliar Ghosts. Why did Polish Settlers Care for Tombs of Ancestors of Expelled Germans? (University of Regensburg), szczegóły tutaj

Karolina Ćwiek-Rogalska, seminarium Cultural Memory, Centre for Arts, Memory and Communities (Coventry University); wykład Ghosts as Material Traces: A Spectral Perspective on Displacement and Resettlement in Slavic Central Europe, details here

Karolina Ćwiek-Rogalska, How Polish Migrants Reshaped Their Memories of Things Left Behind in the Recovered Territories: A Study of Spectral Transformation (warsztaty Narratives of Migration, University of Oxford), szczegóły tutaj

Karolina Ćwiek-Rogalska, „Cała, pełna, dobrze oczyszczona”. Czy z cegieł z „Ziem Odzyskanych” odbudowywano Warszawę?, wykład w Muzeum Warszawy (szczegóły tutaj), Muzeum Warszawy; nagranie dostępne jest tutaj

Karolina Ćwiek-Rogalska, Kto i jak zasiedlał „Ziemie Odzyskane” (podcast, Radio Naukowe, nagranie dostępne tutaj)

Karolina Ćwiek-Rogalska, Widmontologia. Co skrywają dawne przedmioty i co znaczą dla nas dziś (wywiad przeprowadzony przez Agnieszkę Krzemińską, Polityka)

Karolina Ćwiek-Rogalska, Kości i patery na ciasto. Jak radzono sobie z niemieckimi duchami „Ziem Odzyskanych”? Nagranie dostępne tutaj (link do Youtube).

Karolina Ćwiek-Rogalska, Pruskie mury i polscy osadnicy (wywiad przeprowadzony przez Anetę Zawadzką, Forum Akademickie

Karina Hoření, rozmówczyni podczas spotkania: David Kovařík’s Perished Settlements in Moravia and Silesia: A Contribution to the Transformation of the Cultural and Settlement Landscape in the years 1945-1989 (Instytut Historii Współczesnej w Pradze). Nagranie dostępne tutaj, Spotify.

Karolina Ćwiek-Rogalska, How to decolonize ghosts? Hauntology of post-displacement regions of Slavic Central Europe (the Center for Research and Practice in Cultural Continuity, “Artes Liberales”)


Konferencje

13.10.2022

Karolina Ćwiek-Rogalska, Memory-making and vampire hunting. Memorial strategies in Polish Recovered Territories after 1945 (konferencja Memory, Migration and Populism: Central and Eastern Europe’s post-imperial historical legacy and heritage, Instytut Etnologii, Czeska Akademia Nauk)

21.10.2022

Karolina Ćwiek-Rogalska, Domy, kości i patery na ciasto. Nadawanie nowych znaczeń rzeczom zastanym na Pomorzu Środkowym (IV Zjazd Niemcoznawców, Uniwersytet Wrocławski)

9-10.02.2023

Karina Hoření, Michal Korhel, Rozhovory s novousadlíkmi ako spôsob hľadania nemeckých „duchov“ v povojnovom Československu a Poľsku (konferencja Divided, Yet Together: Borders in Oral History Perspective, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)

1-3.06.2023

Karolina Ćwiek-Rogalska, Sleeping German Soldier or a Virgin Mary? Recycling of the German Great War Memorials in Post-Displacement Slavic Central Europe (konferencja Commemoration and Heritage: First World War Memorials and Cemeteries, Kraków), szczegóły tutaj

5-6.06.2023

Karolina Ćwiek-Rogalska, Coming Back Home? Narratives on the ‘Recovery’ in Post-Displacement Poland (UCL SSEES Polish Migration Conference, więcej informacji tutaj)

7-8.06.2023

Karina Hoření, Ethnography of Things Left Behind. Unsettling Memories of Postwar Displacement in a Small Town in Czech Borderlands (16th Congress of International Society for Ethnology and Folklore), prezentacja: Unsettling Memories of Post-War Displacement in Northern Bohemia, szczegóły tutaj

7-8.06.2023

Karina Hoření, Michal Korhel, Karolina Ćwiek-Rogalska, poster Spaces That Unsettle. Visuality of Haunted Lanscapes in the Ethnographic Research in Post-Displacement Regions of Poland, Czechia and Slovakia (16th Congress of International Society for Ethnology and Folklore), szczegóły tutaj