Kontynuacją naszego cyklu seminariów było spotkanie z dr Kristiną Uhlíkovą z Instytutu Historii Sztuki Czeskiej Akademii Nauk. Wraz ze swoimi współpracownikami nasza gościni ukończyła niedawno projekt „Searching for Provenance of Movable Cultural Assets Nationalised in 1945 from the Citizens of German Nationality in the Region of Northern Bohemia”, który dotyczył sposobów, w jakie Czechosłowacja przetwarzała antyki skonfiskowane obywatelom niemieckojęzycznym. Jako główny temat swojej prezentacji nasza gościni wybrała Josefa Scheybala, który przeprowadzał ten proces w północnych Czechach. Ponieważ członkini naszego zespołu, Karina Hoření, prowadzi badania terenowe w tym samym regionie, seminarium zakończyło się ożywioną dyskusją.