W dniach 5-6 czerwca 2023 r. dr Karolina Ćwiek-Rogalska miała okazję uczestniczyć on-line w konferencji SSEES Polish Migration Conference, organizowanej przez Anne White, profesorkę z University College London. Tematem konferencji były polityki integracyjne oraz doświadczenia migrantów mieszkających w Polsce i Polaków mieszkających za granicą, także w kontekście ostatnich przemian politycznych i społecznych. Konferencja odbyła się w sali im. T. G. Masaryka SSEES UCL, ale była również transmitowana online dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w niej osobiście.

Dr Karolina Ćwiek-Rogalska przedstawiła referat zatytułowany „Coming Back Home? Narratives on the Recovery in Post-Displacement Poland”. W swoim wystąpieniu analizowała lokalne dyskursy na temat „odzyskania”. W powojennej Polsce w zmienionych po 1945 r. granicach równolegle przebiegały dwa procesy: wysiedlenia i osadnictwo. Procesy te wspierała propaganda.

Opierając się na kwerendzie archiwalnej na Pomorzu Środkowym, dr Karolina Ćwiek-Rogalska pokazała, jak migranci na “Ziemiach Odzyskanych” odnosili się do pojęć narzucanych z centrum, skupiając się nie na polityce, która miała ich skłonić do jedynej możliwej narracji ideologicznej, ale na ich życiorysach i próbach uzasadnienia swojej obecności w regionie. Dr Ćwiek-Rogalska poddała również analizie napięcia obecne w tych narracjach i pokazała, jak zmieniały się one w czasie, porównując różne źródła pisane – wspomnienia pozostawione przez pierwszych osadników.

Konferencja była doskonałą okazją do wymiany myśli i spostrzeżeń z innymi naukowcami i naukowczyniami zajmującymi się problematyką migracji współcześnie i w przeszłości. Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in.: wpływ Covid-19 na procesy migracyjne, rola NGS-ów we wspieraniu uchodźców i osób ubiegających się o azyl, doświadczenia polskich migrantów powrotnych i ich dzieci, a także utwory literackie dotyczące polskich migracji.

Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć więcej o konferencji, tutaj można przeczytać abstrakty wszystkich wystąpień.