21 października Karolina Ćwiek-Rogalska wzięła udział w IV Kongresie Niemcoznawców na Uniwersytecie Wrocławskim organizowanym przez Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta. Przedstawiła ona referat ze wstępnymi wynikami badań terenowych „Domy, kości i patery na ciasto. Nadawanie nowego znaczenia rzeczom zastanym na Pomorzu Środkowym”.