Ponieważ prowadzenie wywiadów jest centralnym elementem naszej metodologii badawczej, w listopadzie 2023 roku nasz zespół zorganizował wewnętrzne seminarium na temat historii mówionej i wywiadów z historią mówioną. Naszym gościem był Jakub Gałęziowski z Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej.

Na wstępie Jakub przedstawił nam zarys historii i rozwoju historii mówionej w Polsce. Po jego wystąpieniu wywiązała się ożywiona dyskusja. Jakub oraz członkowie naszego zespołu dzielili się swoimi doświadczeniami w prowadzeniu wywiadów w różnych kontekstach oraz omawiali napotkane trudności. Głównym tematem dyskusji była jednak kwestia tego, co odróżnia historię mówioną od innych metod prowadzenia wywiadu. Jak podkreślił Jakub, wywiady wykorzystywane są jako narzędzie w różnych dyscyplinach, jednak nie każdy przeprowadzony wywiad można zaliczyć do historii mówionej. Jedną z głównych cech tej interdyscyplinarnej metody i praktyki jest jej cel, jakim jest tworzenie źródeł historycznych. W wywiadach dotyczących historii mówionej nacisk nie jest kładziony na treść, ale głównie na narratora i tworzony przez niego dialog.

Dla naszego zespołu ta prezentacja i dyskusja były ważną podstawą do przyszłych refleksji na temat metodologii projektu Spectral Recycling. Jesteśmy bardzo wdzięczni Jakubowi za przyjęcie naszego zaproszenia i przybycie na nasze seminarium. Gratulujemy mu także nagrodzonej książki „Niedopowiedziane biografie. Polskie dzieci urodzone z powodu wojny”, gdzie pokazuje, jak ogromne znaczenie może mieć metoda historii mówionej.