W dniach 1-3 czerwca 2023 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, mająca na celu zbadanie różnorodnych i złożonych sposobów, na jakie upamiętnia się w całej Europie pierwszą wojnę światową. Konferencja zgromadziła naukowców z ponad 20 instytucji ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii, Austrii, Polski, Chorwacji, Słowenii, Serbii, Włoch, Estonii, Litwy, Bułgarii i Czech.

Konferencja została zorganizowana przez grupę badawczą „Heritage of War 1914-1918”, której kierownikiem i koordynatorem jest dr Kamil Ruszała (UJ). Wydarzenie było częścią flagowego projektu Critical Heritage Studies Hub, który jest finansowany przez program Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Główne wykłady wygłosili profesor Jay Winter z Yale University i profesor Aaron J. Cohen z California State University w Sacramento. Konferencja składała się z kilku paneli tematycznych, które dotyczyły różnych aspektów upamiętniania i dziedzictwa związanego z I wojną światową. Odbyła się również dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli kilku muzeów, zajmujących się dziedzictwem I wojny światowej. Podzielili się oni swoimi doświadczeniami i wyzwaniami związanymi z prezentacją i interpretacją tego złożonego i kontrowersyjnego tematu.

Konferencja była okazją do pokazania, co działo się z miejscami pamięci o I wojnie światowej na terenach poprzesiedleńczych. W tym celu dr Karolina Ćwiek-Rogalska przedstawiła swój referat pt. „Sleeping German Soldier or a Virgin Mary? Recycling of the German Great War Memorials in Post-Displacement Slavic Central Europe”, w którym zaproponowała analizę niemieckich pomników ku czci poległych jako recyklingu. W wystąpieniu pokazała różnorodne formy ponownego wykorzystania i reinterpretacji niemieckich pomników wojennych na Pomorzu Środkowym.

Konferencja była cenną okazją dla naukowców i naukowczyń z różnych dyscyplin i środowisk do podzielenia się swoimi badaniami i spostrzeżeniami na temat upamiętniania i dziedzictwa I wojny światowej.