W drugim tygodniu czerwca 2023 r. w Brnie odbył się 16. kongres Międzynarodowego Towarzystwa Etnologii i Folkloru (SIEF), który nosił podtytuł Żyjąc w niepewności. Nasz projekt był dwukrotnie reprezentowany na konferencji. Ponieważ nasze badania dotyczą również wizualności regionów i krajobrazów powysiedleniowych, poza tradycyjną prezentacją stworzyliśmy plakat do dedykowanej sesji. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

Karina Hoření wygłosiła prezentację „Unsettling Memories of Post-War Displacement in Northern Bohemia”, która była częścią sesji „Small and Uncertain: Remembering and Forgetting Uncertain Times in a Small Town”, obejmującej inne prezentacje studiów przypadku z krajów postsocjalistycznych [Czechy: Barbora Vacková i Nina Batrošová o miastach zakładowych koncernu Bata i ich pamięci), Słowacja: Monika Metyková o pamięci Armii Czerwonej na pograniczu słowacko-węgierskim, Litwa: Vidmantas Vyšniauskas o niejednoznaczności tożsamości na Litwie].

Karina przedstawiła wyniki swoich badań w dzielnicy Liberca charakteryzującej się willami zbudowanymi przez niemieckich przemysłowców (zdjęcia wybranych budynków mogą Państwo zobaczyć w naszej galerii – Liberec – wille). W swoich narracjach obecni mieszkańcy zastanawiają się nad usunięciem niemieckich mieszkańców jako brutalnych i niesprawiedliwych, przy jednoczesnym wyłączeniu z tych opowieści własnych rodzin. W ten sposób mogą włączać do swoich gospodarstw domowych i codziennego życia przedmioty poniemieckie.