Jak badać to, czego już nie ma: zanikłe wsie, budynki, w których przez wybite szyby hula wiatr, cmentarze, na których nagrobki zapadły się w ziemię pod ciężarem czasu lub zostały wywiezione? Po 1945 roku Europa Środkowo-Wschodnia stała się przestrzenią masowych przesiedleń. Jedną z grup, która miała stąd zniknąć, byli Niemcy. W dawnej Czechosłowacji wysiedlenia społeczności niemieckojęzycznych miały szczególne znaczenie: oznaczały kres wielowiekowej współegzystencji dwóch kultur, rozwijających się współzależnie od siebie.

Na te pytania Karolina Ćwiek-Rogalska odpowiedziała podczas swojego wykładu w ramach projektu Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna z cyklu „Podróże z antropologią”. Wykład nosił tytuł „Duchy w hutach szkła i uzdrowiskach. Antropologia krajobrazu na czeskim pohraničí” i odbył się 24 października 2023 r. Karolina opowiedziała o swoich badaniach terenowych w Czechach, koncentrując się na tematach związanych z konkretnymi przestrzeniami: hutami szkła w Karkonoszach, które obecnie bada, oraz uzdrowiskami w regionie Mariánskolázeňsko, które badała w trakcie doktoratu.

Nagranie Pracowni Etnograficznej na Facebooku można obejrzeć tutaj i dzięki niemu dowiedzieć się więcej o czeskich regionach, gdzie wysiedlono niemiecką ludność i gdzie przybyli nowi osadnicy.