Nasza badaczka, Karina Hoření, podczas dyskusji panelowej zorganizowanej przez czeską organizację Gender Studies opowiadała o wybitnych postaciach kobiecych społeczności niemieckiej w Czechach i o tym, dlaczego zostały one zapomniane. Razem z inną dyskutantką, Zuzaną Schreiberovą, dyrektorką organizacji non-profit Wielokulturowe Centrum Praga, przedstawiły publiczności ciekawe kobiety, takie jak fotografka Grete Popper, polityczka Irene Kirpal czy aktywistka Kate Frankenthal, ale także rozmawiały o tym, jak na ich ścieżki życiowe wpłynęła ich płeć i pochodzenie etniczne. Nagranie debaty dostępne jest tutaj.