W czwartek, 22 czerwca 2023 r. Karolina Ćwiek-Rogalska wzięła udział w seminarium w Centre for Arts, Memory and Communities na Uniwersytecie w Coventry. Wygłosiła tam wykład on-line zatytułowany „Ghosts as Material Traces: A Spectral Perspective on Displacement and Resettlement in Slavic Central Europe”. Seminarium zorganizowała Nóra Veszprémi, historyczka sztuki, a prelegentem był Ben Dew, historyk z Uniwersytetu w Coventry, specjalizujący się w stosunkach polsko-brytyjskich.

W swoim wystąpieniu Karolina zaproponowała alternatywne rozumienie “duchów” jako materialnych śladów, ujawniających ukryte historie i umożliwiających zrozumienie inności, a nie tylko jako konwencjonalne wyobrażenie dusz zmarłych nawiedzających świat żywych. Ta perspektywa w badaniach nad przesiedleniami obecna jest w naszym projekcie: skupiając się na terytoriach zamieszkałych niegdyś przez jedną kulturę, które po przymusowej migracji zostały zasiedlone przez inną, analizujemy spotkania osadników i osadniczek z przedmiotami pozostawionymi przez poprzednich mieszkańców. Karolina pokazywała, że ​​przedmioty te można postrzegać jako duchy, które nawiedzają nowych mieszkańców, podważając ich poczucie przynależności i tożsamości, otwierając możliwość podjęcia dialogu i pojednania.

Po wykładzie wywiązała się ożywiona dyskusja z udziałem słuchaczy, którzy stawiali pytania o teoretyczne i metodologiczne implikacje podejścia Karoliny, a także o jego przydatność w analizie innych przypadków przymusowych migracji w różnych regionach i okresach historycznych. Seminarium było częścią cyklu, którego celem jest pokazanie, jak pamięć kulturowa jest kształtowana przez różne czynniki, m.in. sztukę, media, politykę czy emocje.