Instytut Historii Współczesnej Czeskiej Akademii Nauk w Pradze zorganizował w dniu 30 listopada 2022 r. spotkanie z Davidem Kovaříkiem, który wygłosił referat pt. „Zaginione osadnictwo na Morawach i Śląsku. Przyczynek do przemian krajobrazu kulturowego i osadniczego w latach 1945-1989”. Karina Hoření była jedną z komentatorek spotkania.

Szczegóły dotyczące wydarzenia
Nagranie spotkania znajdą Państwo na Spotify.