13 października 2022 r. Karolina Ćwiek-Rogalska wzięła udział w międzynarodowej konferencji w Pradze zorganizowanej przez Etnologický ústav AV ČR (Instytut Etnologii Czeskiej Akademii Nauk) – Pamięć, migracja i populizm: postimperialna spuścizna historyczna Europy Środkowej i Wschodniej. Wygłosiła ona referat „Memory-making and vampire hunting. Memorial strategies in Polish Recovered Territories after 1945”.

Specjalne podziękowania dla dr Johany Wyss za zaproszenie!