Dr Karolina Ćwiek-Rogalska przedstawiła referat na konferencji „Narratives of Migration”, która odbyła się na Uniwersytecie Oksfordzkim 16 czerwca 2023 r. Konferencja, zorganizowana przez Isavellę Vouzę z Wydziału Języka i Literatury Angielskiej oraz profesorkę Emmę Bond z Wydziału Filologii Średniowiecznej i Nowożytnej, przy wsparciu Migration Oxford zgromadziła uczonych i uczone z różnych dyscyplin, którzy w swoich badaniach zajmują się kwestiami migracji. Organizatorkom zależało na pokazaniu, w jaki sposób reprezentacja kulturowa może wzbogacić, zakwestionować lub stworzyć nowe możliwości integracji perspektywy humanistycznej z badaniami nad migracjami.

Referat dr Ćwiek-Rogalskiej nosił tytuł „How Polish Migrants Reshaped Memories of Things Left Behind: A Study of Spectral Transformation”. Karolina posłużyła się jakościową analizą treści wspomnień, zachowanych w archiwach w Szczecinie, Koszalinie i Poznaniu, by pokazać, jak osadnicy na “Ziemiach Odzyskanych” modyfikowali swoje wspomnienia o rzeczach pozostawionych przez poprzednich, niemieckich mieszkańców. Proces ten nazwała widmową przemianą (spectral transformation). W najbliższym czasie organizatorki planują publikację materiałów z konferencji, zachęcamy do śledzenia naszej strony – będziemy informować o ukazaniu się tekstu.