21 listopada 2022 r. Karolina Ćwiek-Rogalska podczas wydarzenie organizowanego przez Festiwal Nauki w Warszawie, Polską Akademię Nauk oraz Wszechnicę wygłosiła w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie wykład.

Opowiedziała, w jaki sposób próbowano nadawać nowe sensy niemieckiemu dziedzictwu, skąd wzięła się kategoria „poniemieckości”, jakich narzędzi używano, by zrecyklować to, co pozostawili po sobie niemieccy mieszkańcy tych ziem.

Obejrzyj nagranie ze spotkania.