Będąc na Słowacji, Michal Korhel odwiedził Handlovą (Krickerhau), miasto w regionie Hauerland w środkowej Słowacji. Jest to jeden z trzech głównych niemieckojęzycznych obszarów na Słowacji. Obecnie mieszka tam jednak niewielu Niemców karpackich. Michał szukał tam śladów niemieckiego dziedzictwa, odwiedził miejscowe muzeum etnograficzne kultury Niemców karpackich i przeprowadził pierwsze wywiady z przesiedleńcami, którzy przybyli do miasta po II wojnie światowej.