Skoro mowa o cmentarzach i ukrytych zabytkach, w Novej Lehocie (pierwotnie osobna wieś, obecnie dzielnica miejscowości Handlová) też taki jest! Kiedy w 2015 roku grupa lokalnych aktywistów odnowiła historyczną „kostnicę” z XIX wieku, w jej wnętrzu umieścili tablice pamiątkowe z nazwiskami wszystkich 1450 Niemców przymusowo przesiedlonych z Nowej Lehoty po II wojnie światowej.