Pierwsze spotkanie zespołu na żywo odbyło się w dn. 26-28 września 2022 r. w Warszawie. Stało się ono okazją do przedyskutowania zarówno celów badań i hipotez, ale i pierwszych wniosków z wyjazdów terenowych i kwerend archiwalnych. Dyskusje trwały do ​​późnych godzin wieczornych. Wykorzystaliśmy też kluczową dla naszego projektu kategorię postprzesiedlenia w kontekście Warszawy podczas wizyty na Cmentarzu wojskowym na Powązkach, gdzie przyjrzeliśmy się nagrobkom członków partii komunistycznej. Pełnili oni znaczącą rolę w przesiedleniach z terenów poniemieckich włączonych do Polski po 1945 roku. Następnie przyjrzeliśmy się pomnikowi I Armii Wojska Polskiego jako widmowej obecności, gdyż odsłonięto go w pośpiechu przed ukończeniem. Na koniec pojechaliśmy zobaczyć, jak odrestaurowano Warszawę jako miasto nowoczesne, a jednocześnie historyczne. W tym celu przeanalizowaliśmy Warszawską Trasę W-Z. Zgodziliśmy się, że następne spotkanie powinno odbyć się w regionach, które badamy, jednak ciekawy był kontrast między nimi a jedną ze stolic.


Zdjęcia: Michal Korhel/Kinga Capik