Gdzie szukalibyście poniemieckich duchów? Czy cmentarz byłby zbyt oczywistą odpowiedzią? To własnie jedno z miejsc, w których Michal Korhel kontynuuje swoje badania terenowe w miejscowości Handlová. Jedną z tajemnic tego cmentarza jest „ukryty” Pomnik Poległych Żołnierzy w I wojnie światowej. Pierwotnie znajdował się on w centrum miasta, a po II wojnie światowej został zniszczony. W latach 60. XX wieku jego pozostałości zostały zebrane i umieszczone na tyłach nowo powstałego Pomnika Poległych w II wojnie światowej.