Angelika jest silnie związana z Chorwacją (zwłaszcza z najbardziej słoneczną wyspą dalmatyńską – Vis) ze względu na swoje rodzinne korzenie. Ukończyła europeistykę i kulturoznawstwo (specjalizacja kroatystyka) na Uniwersytecie Warszawskim, ale także studiowała w Chorwacji podczas wielu stypendiów. Uczy języka chorwackiego, tłumaczy, czasem staje się przewodniczką turystyczną, a w wolnych chwilach tańczy tańce latynoamerykańskie.

Jej główne zainteresowania badawcze dotyczą emigracji chorwackiej w Ameryce Południowej, realizuje również własny grant Miniatura NCN. W grancie ERC StG jest managerką i facylitatorką badań – pomaga zespołowi badawczemu w organizacji ich pracy i jej promocji, jak również zajmuje się opieką nad stroną internetową i mediami społecznościowymi.