Michal pochodzi z górzystego regionu Tatr Wysokich na Słowacji. Od zawsze interesował się wielokulturowym dziedzictwem swojego rodzinnego miasta Kieżmark (Kežmarok). Ukończył niemieckojęzyczne liceum, pozostałość po przeplatającej się historii kraju. Po przeprowadzce do Niemiec podjął studia na kierunku historia, gdzie obecnie kończy doktorat na temat dzieci czesko-niemieckich w powojennej Czechosłowacji na uniwersytetach w Uściu nad Łabą i w Augsburgu. Zainteresowanie Michala ludźmi znajduje odzwierciedlenie w jego zaangażowaniu w rejestrowanie ustnych historii dzieci urodzonych w czasie wojny. Szczególnie zależy mu na pracy z szerszą grupą odbiorców, w tym z osobami spoza środowiska akademickiego, na przykład poprzez wystawy i teatr. W wolnym czasie Michal lubi zwiedzać – plenery, historyczne miasta i opuszczone tereny przemysłowe. Jest zapalonym fotografem.