Karina urodziła się i wychowała w Libercu/Reichenbergu w północnych Czechach. Od dziecka lubiła zwiedzać strychy i piwnice dzielnicy pełnej śladów niemieckiej przeszłości. Nie wiedziała, że ​​to też może być prawdziwa praca.

Droga do jej udziału w projekcie SpectralRecycling prowadziła przez studia z historii i socjologii na Uniwersytecie Masaryka, gdzie studiowała nie tylko wielokulturową przeszłość Europy Środkowej, ale także sposoby zapamiętywania tej przeszłości.

Pracowała w kilku instytucjach badawczych (Instytut Badań nad Reżimami Totalitarnymi, Uniwersytet Karola, STEM, Centrum Wielokulturowości) przy projektach dotyczących historii Romów, stosunków czesko-niemieckich i historii migracji. W SpectralRecycling prowadzi badania w Czechach razem z Karoliną oraz na Słowacji razem z Michalem.

Jak wszyscy z miasta Liberec jest zapaloną narciarką biegową.