W dniu 7 grudnia 2022 roku mieliśmy przyjemność gościć na warsztatach z Anną Kurpiel (Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta, Uniwersytet Wrocławski) i Katarzyną Maniak (Uniwersytet Jagielloński), które podzieliły się z nami wynikami swojego projektu „Rzeczy(wistości) w przestrzeni postkonfliktu. Znaczenia przedmiotów w tworzeniu się światów wyobrażonych Wrocławia i Szczecina”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Rozmawialiśmy o tym, jak obecnie potomkowie osadników podchodzą do obiektów poniemieckich i w jakim stopniu przynależność klasowa wpływa na ich poglądy na ten temat. Szczególnie zainteresowały nas tematy metodologiczne i porównanie naszych doświadczeń z badań terenowych.