4 kwietnia zespół ERC wziął udział w seminarium, którego gościnią była dr hab. Ewa Kopczyńska, prof. UJ (Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński). Badaczka podzieliła się swoimi badaniami nad winiarstwem na Ziemi Lubuskiej. 

Badała Ona, w jaki sposób wino lubuskie jest obiektem kulturowym, społecznym i materialnym, odzwierciedlającym historię i tożsamość tego regionu. Wyjątkowo podobało nam się Jej fascynujące wystąpienie i ożywiona dyskusja, która po nim nastąpiła!