W dniach 12 lipca – 4 września Karolina Ćwiek-Rogalska przeprowadziła pierwsze badania terenowe na Pomorzu. Stosując metodę etnografii w domu, badała region powiatu wałeckiego (dawniej niem. Deutsch Krone), rozmawiając z mieszkańcami okolicy i uczestnicząc w codziennych czynnościach w różnych miejscowościach. Dziękujemy wszystkim, którzy zgodzili się przyłączyć do badań i poświęcili swój czas na opowiedzenie historii o przeszłości i teraźniejszości regionu! Karolina przeprowadziła również wstępną kwerendę w archiwum koszalińskim, gdzie znalazła ogromną liczbę wspomnień spisanych przez osadników na Pomorzu.