Zespół Spectral Recycling zaangażował się w lokalny projekt w Goleniowie (Goleniowskie Fotohistorie, link do strony znajduje się tutaj), odtwarzający powojenną historię przez pryzmat fotografii i historii rodzinnych. Punktem wyjścia projektu są odnalezione w Goleniowie na strychu dawnego atelier fotograficznego szklane negatywy. Na kilkuset fotografiach znajdują się dawni mieszkańcy miasta i regionu.

Autorom udało się już zidentyfikować niektóre osoby na ponad 300 szklanych negatywach, które opublikowali w swojej internetowej galerii. Kolejnym krokiem są wywiady dotyczące życiorysów zidentyfikowanych osób. Podczas badań terenowych w Goleniowie Michał Korhel przeprowadzał już wywiady. Mimo że ma w tym duże doświadczenie, to po raz pierwszy zrealizował wywiad wideo. Link do wywiadu na Youtube znajdziecie Państwo tutaj.